70MG NOX BIJEENKOMST

Datum: donderdag 9 oktober 2014

Lunchsessie Rijkswaterstaat – Infomil, Stoomplatform en FIGO - 70mg.nl

70mg kleine stap, eNORMe bijdrage


Deze lunchbijeenkomst was een gezamenlijk project van het Stoomplatform, Rijkswaterstaat - Infomil en de FIGO - 70mg.nl. Het Stoomplatform is de branchevereniging voor stoomgebruikers en leveranciers in Nederland. Het stoomplatform heeft als doel om vraag en aanbod van kennis van stoomtechniek samen te brengen. Tevens worden initiatieven ontwikkeld om aan de kennisbehoefte en systeemoptimalisatie tegemoet te komen. Kennis van stoomsystemen bevordert de veiligheid, systeemefficiëntie en energiebesparing. Daarnaast kan het Stoomplatform optreden als branchevertegenwoordiger en dienen als overlegorgaan. FIGO is de brancheorganisatie van branderleveranciers in Nederland en het Kenniscentrum Infomil is onderdeel van Rijkswaterstaat Leefomgeving, de uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Vanaf 1 januari 2017 geldt een nieuwe emissienorm: namelijk 70mg NOx. Op deze datum dienen alle nieuwe en bestaande stookinstallaties op gas aan de emissie-eisen in het Activiteitenbesluit te voldoen. Tijdens de Vakbeurs Energie 2014 informeerden wij u over wat de emissie-eisen in het Activiteitenbesluit betekenen voor uw situatie. De lunchsessie werd gehouden in het Congrescentrum 1931 in Den Bosch en aansluitend kon men naar de vakbeurs Energie. 

Het programma 70mg kleine stap, eNORMe bijdrage

Ruim 100 deelnemers waren aanwezig tijdens deze sessie. Iedereen werd ontvangen met koffie en appelgebak.
De opening werd verzorgd door de dagvoorzitter van deze dag, mevrouw Irma Boswijk van Rijkswaterstaat - Infomil.
Piet Kruithof van het ministerie I&M gaf een toelichting op het emissiebeleid waarna Wim Burgers van Rijkwaterstaat verdere uitleg gaf over de regelgeving en consequenties. Marius ten Ham van het SCIOS gaf een presentatie over NOx overeenkomstig SCIOS. 
Na de koffiepauze werd de presentatie voortgezet door Rob v/d Pol en Marcel van Kuilenburg van het 70mg.nl over welke mogelijke maatregelen u kunt treffen bij ketels. Piet Kruithof sloot dit gedeelte af met de presentatie over voorlopers en achterblijvers. Na iedere presentatie was voldoende ruimte voor inhoudelijke vragen en passende antwoorden.
Er was veel interactie tussen de verschillende stoomgebruikers en gastsprekers tijdens deze lunchsessie.
Als afsluiting was er een presentatie van Berthil Slim  van  DNV GL Oil & Gas over de veranderende gassamenstelling in welke invloeden dit heeft op de branderregeling. 

 


REACTIES


Lees hieronder de reacties op bovenstaand artikel of reageer zelf.

Nog geen reacties geplaatst op dit artikel.

REAGEER OP DIT ARTIKEL


Naam
E-mailadres
Uw reactie

Plaats uw reactieOVERZICHT