Certificatenregister VPS

Het certificatenregister VPS is bedoeld voor verificatie van een certificaatnummer of naam van een gecertificeerde i.v.m. de kwalificaties VPS Opwekking en VPS Verbruik. Voor verificatie kunt u het certificaatnummer intoetsen of de achternaam (zonder voorvoegsel) in combinatie met de geboortedatum (dd-mm-jjjj). 

222