Ledenvergaderingen

Uitnodiging

Algemene Ledenvergadering 2019


Locatie: National Militair Museum te Soest
Datum: 12 april 2019
Tijdstip: 09.00 uur - 11.00 uur en aansluitend wordt de studiedag georganiseerd

Geachte leden, 

Hierbij nodigen we u uit voor de jaarlijkse ledenvergadering. De ALV is alleen toegankelijk voor leden. 

Agenda

09.00 uur - 11.00 uur  De Algemene Ledenvergadering 

Vanaf 8.30 uur is de zaal open en staat er een lekker bakje koffie of thee voor u klaar. We starten de ALV om 09.00 uur.

1.  09.00 uur - Opening door de voorzitter, de heer Berry van Nunen

2.  09.02 uur - Notulen vorige ALV, april 2018

3.  09.05 uur - Jaarverslag 2018 en evenementen 2019

4.  09.25 uur - Huishoudelijk Reglement (voorleggen tekstuele wijzigingen en stemming)

5.  09.35 uur - Financien, presentatie concept jaarcijfers 2018 en begroting 2019, kascommissie
                      en stemming 

6.  09.55 uur - Bestuurswissel 2019 (herkiesbaar en stemming dagelijks bestuur)

7.  10.25 uur - VPS (terugblik en toekomst)

8.  10.40 uur - W.v.t.t.k.

9.  10.45 uur - Afsluiting 

Na de afsluiting van de ALV is er een koffiepauze waarna we de dag vervolgen met de studiedag. Vanaf 11.00 uur starten we met de Studiedag. Dit programma is van 11.00 uur tot 17.00 uur. Voor meer informatie over het programma verwijzen we u door naar de studiedag. Voor deelname aan de studiedag dient u zich ook aan te melden. De studiedag is toegankelijk voor leden en belangstellenden. 

Bij bevestiging van de aanmelding voor de ALV ontvangt u de agenda 12 april 2019 en de notulen van de vorige ALV. 


AANMELDFORMULIER

Vul onderstaand formulier in om u aan te melden.

Wanneer u een introducé aanmeld dan vragen wij zijn/haar naam en emailadres hieronder op te geven i.v.m. bevestiging aanmelding.
196