Ledenvergaderingen

Uitnodiging

Algemene Ledenvergadering 2020


Locatie: Louwman Museum te Den Haag
Datum: 23 april 2020
Tijdstip: We starten deze dag met de ALV en aansluitend wordt de studiedag georganiseerd

Geachte leden, 

Hierbij nodigen we u uit voor de jaarlijkse ledenvergadering. De ALV is alleen toegankelijk voor leden. 

Agenda

De locatie voor de ALV is;

Louwman Museum
Leidsestraatweg 57
2594 BB Den Haag

De exacte aanvangstijd is nog niet bekend. 

 

1. Opening door de voorzitter, de heer Berry van Nunen

2. Notulen vorige ALV, april 2019

3. Jaarverslag 20189 en evenementen 2020

4. Huishoudelijk Reglement (voorleggen tekstuele wijzigingen en stemming)

5.  Financien, presentatie concept jaarcijfers 2019 en begroting 2020, kascommissie
                      en stemming 

6.  Bestuurswissel 2020 (herkiesbaar en stemming dagelijks bestuur)

7.  VPS (terugblik en toekomst)

8.  W.v.t.t.k.

9. Afsluiting 

Na de afsluiting van de ALV is er een koffiepauze waarna we de dag vervolgen met de studiedag. Voor meer informatie over het programma verwijzen we u door naar de studiedag. Voor deelname aan de studiedag dient u zich ook aan te melden. De studiedag is toegankelijk voor leden en belangstellenden. 

Bij bevestiging van de aanmelding voor de ALV ontvangt u de agenda voor 23 april 2020 en de notulen van de vorige ALV. 


AANMELDFORMULIER

Vul onderstaand formulier in om u aan te melden.

Wanneer u een introducé aanmeld dan vragen wij zijn/haar naam en emailadres hieronder op te geven i.v.m. bevestiging aanmelding.
196