Porsche-1962-van-de-Rijkspolitie-voor-het-Louwman-Museum.jpg

De laatste ontwikkelingen rondom stikstof, biomassa verbranding en elektrificatie van stoomopwekking cq. energievoorziening bij de industrie.

Studiedag 'Stoom en Milieu'


Locatie: Louwman Museum te Den Haag
Datum: 23 april 2020
Tijdstip: 10.00 uur tot 17.00 uur

De studiedag 'Stoom en Milieu' wordt georganiseerd op 23 april 2020 in combinatie met de ALV in het Louwman Museum te Den Haag. Tijdens deze studiedag gaan we met elkaar in gesprek over de laatste ontwikkelingen op het gebied van;

  • 'Stikstofemissies (NOx). Wat voor reducties zijn haalbaar (Engels).
  • 'Biomassa, is het verstoken van biomassa wel of niet verstandig', Sander Peeters, RVO, Adviseur Duurzame Energie Grootschalig, bio-energie. 
  • 'Elektrificatie van de Stoom- cq. energievoorziening', Paneldiscussie met diverse gastsprekers vanuit de overheid en het bedrijfsleven. 

Na het middagprogramma is er gelegenheid om een bezoek te brengen aan het Louwman Museum. 

 

Reserveer alvast de datum in uw agenda; 23 april 2020.

Binnenkort meer informatie over de studiedag 'Stoom en Milieu'. 


AANMELDFORMULIER

Vul onderstaand formulier in om u aan te melden.

Wanneer u een introducé aanmeld dan vragen wij zijn/haar naam en emailadres hieronder op te geven i.v.m. bevestiging aanmelding.
196