ALV en Studiedag vallen samen op 23 april 2020

De programma's voor de ALV en de studiedag worden binnenkort bekend gemaakt.

De locatie is bekend:

Het Louwman museum te Den Haag 
 

193