Bestuursleden gezocht

Het Stoomplatform wil het bestuur graag uitbreiden.
U kunt zich kandidaat stellen waarna de leden tijdens de algemene ledenvergadering kunnen stemmen.

De taken van het bestuur:
Het bestuur heeft tot doel het besturen van de vereniging en het vertegenwoordigen van haar leden. Het doel van het Stoomplatform is het overdragen en behouden van de kennis op het gebied van stoomtechnieken voor de industriële toepassingen  Het bestuur bestaat uit een hoofdbestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester)en uit algemene bestuursleden. De bestuursleden zijn verantwoordelijk voor verschillende commissies zoals o.a. de studiedagcommissie en de kenniscommissie. Alle activiteiten worden ondersteund door de website van het Stoomplatform en nieuwsbrieven. We vragen uw inbreng middels kennis en tijd. Het bestuur vergadert ongeveer elf keer per jaar en organiseert studiedagen, bedrijfsexcursies en is medeparticipant bij de Industrial Heat & Power beurs.

Bent u bereid om met ons mee te denken? Meld u aan als bestuurslid.  We bieden een netwerkorganisatie binnen het totaalconcept van stoomtechnologie voor de industriële toepassingen waar gebruikers, leveranciers, notified body’sen adviseurs elkaar ontmoeten en kennis delen. Waar u deel kunt uitmaken van het kenniscentrum voor het delen van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van stoom. De functie als bestuurslid is op vrijwillige basis zonder vergoeding. Eventuele onkosten kunnen worden gedeclareerd.  

Voor meer informatie: Wim Cardol (info@stoomplatform.nl of 0318-512920)

Voor kandidaatstellen: We ontvangen uw korte schriftelijke motivatie met NAW-gegevens graag via info@stoomplatform.nl  

Aanvullende informatie: In het huishoudelijk reglement staat meer informatie betreffende bestuursleden en leden.
Deze is te vinden op de website: Over ons/Officiële documenten.

Hét kennisnetwerk op het raakvlak van stoom, innovatie en technologie.

Via onze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte om uw kennis en netwerk up-to-date te houden.