Bestuurslid gezocht m/v


Het bestuur van het Stoomplatform is op zoek naar een nieuw bestuurslid (m/v/). Na de kandidaatstelling volgt er een stemming tijdens de algemene ledenvergadering. 

Graag ontvangen wij een korte schriftelijke motivatie voor uw kandidaatschap. 

De taken van het bestuur
Het bestuur heeft tot doel het besturen van de vereniging en het vertegenwoordigen van haar leden. Het doel van het Stoomplatform is het overdragen en behouden van de kennis op het gebied van stoomtechniek voor industriele toepassingen.

Het bestuur bestaat uit een hoofdbestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) en uit algemene bestuursleden. De bestuursleden zijn verantwoordelijk voor verschillende commissies zoals o.a. de studiedagcommissie en de kenniscommissie. Alle activiteiten worden ondersteund door onze website, publicaties en nieuwsbrieven.  

Meld u aan als bestuurslid
We vragen uw inbreng middels kennis en tijd. Het bestuur vergadert ongeveer 11 keer per jaar en organiseert 2 studiedagen, 1 bedrijfsexcursie en is mede participant bij de Industrial Heat & Power beurs. Bent u bereid voor het inbrengen van uw kennis en het mede organiseren van studiedagen en of mede-schrijven van nieuwsberichten. 

We bieden een netwerkorganisatie binnen het totaalconcept van stoomtechnologie voor de industriele toepassingen waar gebruikers, leveranciers, notified body’s en adviseurs elkaar ontmoeten en kennis delen. Waar u deel kunt uitmaken van het kenniscentrum voor het delen van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van stoomtechniek. 

  • De functie als bestuurslid is op vrijwillige basis zonder vergoeding.
  • Voor meer informatie over de vacature kunt u contact opnemen met de voorzitter, Berry van Nunen via de e-mail. Zijn mail adres is b.van.nunen@syntherm.com.
  • De kandidaten worden tijdens de ALV van 23 april a.s. aan de leden voorgesteld en er vindt een stemming plaats. 
  • Meer informatie over het bestuur en de doelstelling van onze vereniging vindt u op de website onder het bestuur.
     

U kunt zich kandidaat stellen door:

  • korte schriftelijke motivatie te mailen naar info@stoomplatform.nl
  • voorzien van uw persoonlijke gegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en huidige functie) 

Graag tot ziens,

Het Bestuur van het Stoomplatform 

193