Studiedag Stoom en Milieu - 2 december 2021


Op dit moment is het een hot item in Nederland: de stikstofoxidebesparing, nieuwe regelgeving omtrent uitstoten en energiebesparing, toepassing van nieuwe, bestaande energiebronnen. Op 2 december organiseert het Stoomplatform een studiedag met als thema ‘Stoom & Milieu’. We willen u graag uitnodigen voor deze bijeenkomst. Er zijn geen kosten aan deze dag verbonden.

- Locatie: Louwman Museum, Leidsestraatweg 57, 2594 BB Den Haag; ruimte: Henry Ford zaal. 
- Op deze locatie wordt om een coronapas gevraagd.
- Parkeren kan op locatie: een parkeerkaart wordt geregeld. 

AGENDA 

9.30-10.00 uur Inloop met koffie 

10.00-10.15 uur Intro door voorzitter Stoomplatform en dagvoorzitter Richard Engelfriet 

10.15-11.15 uur NOx beperkingen in gasgestookte stoominstallaties; door Marcel van Kuilenburg, directeur Monarch NL BV

  • Wat is met de huidige techniek mogelijk in Nederland en wat besparen we ermee? 
  • Theorie en praktijk 

11.15-12.15 uur Stoom en biomassa; door Sander Peeters, RVO, Adviseur Duurzame Energie Grootschalig

  • Stoomproductie op basis van biomassa, met praktijkvoorbeelden 
  • Wat zijn de struikelblokken voor toepassing van biomassa? 

12.15-13.15 uur Lunch 

13.15-14.15 uur Stoomopwekking met elektriciteit; door Edo Vos, Sympower

14.15-15.15 uur Stoom en CO2-reductie i.c.m. nieuwe wet- en regelgeving; door Fons Heuven, KWA

15.15-15.30 uur Koffiepauze 

15.30 uur Bezoek automuseum met aansluitend een hapje en drankje 

Aanmelden kan via info@stoomplatform.nl 

Hét kennisnetwerk op het raakvlak van stoom, innovatie en technologie.

Via onze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte om uw kennis en netwerk up-to-date te houden.