Verhuisbericht van het Stoomplatform per 1 januari 2020

Het Stoomplatform gaat naar een nieuw adres 

Bezoekadres:
Stoomplatform
Arkeneel 25
3905 NS Veenendaal

Postadres:
Stoomplatform
Postbus 130
3900 AC Veenendaal 

Met vriendelijke groeten
Het bestuur 

193