70 mg NOx bijeenkomst

Op 9 okt 2014 was er de lunchsessie met het de titel '70mg.nl'. Hier treft u een verslag aan van deze bijeenkomst, een gezamenlijk project van het Stoomplatform, Rijkswaterstaat via Informil en de FIGO.


Korte inleiding van het Stoomplatform, FIGO en Infomil.  
Het Stoomplatform is de branchevereniging voor stoomgebruikers en leveranciers in Nederland. Het stoomplatform heeft als doel om vraag en aanbod van kennis van stoomtechniek samen te brengen. Tevens worden initiatieven ontwikkeld om aan de kennisbehoefte en systeemoptimalisatie tegemoet te komen. Kennis van stoomsystemen bevordert de veiligheid, systeemefficiëntie en energiebesparing. Daarnaast kan het Stoomplatform optreden als branchevertegenwoordiger en dienen als overlegorgaan.

FIGO is de brancheorganisatie van branderleveranciers in Nederland en het Kenniscentrum Infomil is onderdeel van Rijkswaterstaat Leefomgeving, de uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Nieuwe emissienorm: 70mg NOx.
Vanaf 1 januari 2017 geldt een nieuwe emissienorm: namelijk 70mg NOx. Op deze datum dienen alle nieuwe en bestaande stookinstallaties op gas aan de emissie-eisen in het Activiteitenbesluit te voldoen. Tijdens de Vakbeurs Energie 2014 informeerden wij u over wat de emissie-eisen in het Activiteitenbesluit betekenen voor uw situatie. De lunchsessie werd gehouden in het Congrescentrum 1931 in Den Bosch en aansluitend kon men naar de vakbeurs Energie.

Het programma 70mg kleine stap, eNORMe bijdrage.
Ruim 100 deelnemers waren aanwezig tijdens deze sessie. Iedereen werd ontvangen met koffie en appelgebak. De opening werd verzorgd door de dagvoorzitter van deze dag, mevrouw Irma Boswijk van Rijkswaterstaat - Infomil. Piet Kruithof van het ministerie I&M gaf een toelichting op het emissiebeleid waarna Wim Burgers van Rijkwaterstaat verdere uitleg gaf over de regelgeving en consequenties. Marius ten Ham van het SCIOS gaf een presentatie over NOx overeenkomstig SCIOS.

Na de koffiepauze werd de presentatie voortgezet door Rob v/d Pol en Marcel van Kuilenburg van het 70mg.nl over welke mogelijke maatregelen u kunt treffen bij ketels. Piet Kruithof sloot dit gedeelte af met de presentatie over voorlopers en achterblijvers. Na iedere presentatie was voldoende ruimte voor inhoudelijke vragen en passende antwoorden.

Er was veel interactie tussen de verschillende stoomgebruikers en gastsprekers tijdens deze lunchsessie. Als afsluiting was er een presentatie van Berthil Slim  van  DNV GL Oil & Gas over de veranderende gassamenstelling in welke invloeden dit heeft op de branderregeling.

Foto's van de excursie

Tijdens deze excursie zijn er helaas geen foto's gemaakt

Hét kennisnetwerk op het raakvlak van stoom, innovatie en technologie.

Via onze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte om uw kennis en netwerk up-to-date te houden.