KOB - Ketel Onderhoud Bedrijven

Een woord van onze voorzitter

Wij hebben als bestuur en de leden van het SKOB besloten om ons als stichting aan te sluiten bij de “vereniging Stoomplatform”  omdat we er van overtuigd zijn dat wij een bredere doelgroep kunnen bereiken door ons te verenigingen en onze gezamenlijke doelstelling om onze kennis op het gebied van stoom verder te delen waarbij wede verdere ontwikkelingen van het energie beheer en de veiligheid van de installaties denken beter voor het voetlicht te krijgen.

Wij als SKOB zijn volledig lid geworden van “ Stoomplatform” en zullen onze specifieke inbreng op het gebied van het onderhoud van stoomketels en apparatuur in dienst stellen van het “Stoomplatform “ en dus hun leden.

Verder blijft onze doelstelling om contact te houden en te hebben met de keurende instanties over de regelwijzigingen of keuring methodes een belangrijke taak maar dan nu binnen het “Stoomplatform”  .

Namens bestuur SKOB  

Voorzitter: Hans Jonker

De stichting heeft ten doel:

1. Kwaliteit en veiligheid

De kwaliteit en de veiligheid met betrekking tot het onderhoud aan druk houdende apparaturen met een werkdruk van meer dan vijf/tiende (0,5) bar aan het houden van welke apparaturen een vergunningsplicht is verbonden, op een voor de wet vereist niveau te houden en/of te brengen, alles uitsluitend namens de houder van de vergunning en zonder daarvoor enige aansprakelijkheid te aanvaarden.

2. Behartigen van belangen

Het behartigen van de belangen van de deelnemers bij de stichting alsmede het zijn van intermediair tussen de deelnemers, de stichting en de overheid en/of diegenen die door de overheid daartoe zijn aangewezen.

3. Geen winst

De stichting heeft niet als doel om winst te maken.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

1. Distributie

Distributie, naar de aangesloten deelnemers, van wijzigingen van wet- en regelgeving en technische ontwikkelingen, met betrekking tot apparaturen onder druk en de periodieke keuringen op deze toestellen.

2. Het functioneren

Het functioneren als gesprekspartner voorde overheid en/of voor diegenen die door de overheid daartoe zijn aangewezen op het gebied hetwelk binnen het doel van de stichting is gelegen.

3. Uitbrengen van advies

Gevraagd en/of ongevraagd uitbrengen van advies aan de overheid of diegenen die door de overheid daartoe zijn aangewezen, met betrekking tot die zaken die van belang zijn voor de veiligheid en doelmatigheid van de uit te voeren werkzaamheden aan apparaturen onder druk.

4. Verder ontwikkelen

Het verder ontwikkelen van modules op het gebied van technische beheersbaarheid en de gevolgen van het falen van de installatie, met betrekking tot het kwalitatieve niveau van de bij haar aangesloten deelnemers.

5. Uitbouwen leden

Het uitbouwen van haar deelnemers bestand met bedrijven welke kunnen voldoen aan de bovenstaande modules met betrekking tot het ontwikkelde totale kwalitatieve niveau.

6. Het stimuleren

Het stimuleren dan wel indien mogelijk creëren van technische opleidingen en informatie op het gebied van apparaturen onder druk.

7. Bewerkstelligen

Bewerkstelligen dat bovengenoemde modules door de desbetreffende competent body worden geaccepteerd.