Welkom bij het Stoomplatform

Kenniscentrum en ontmoetingsplaats voor eindgebruikers en leveranciers.

In de praktijk blijkt veel behoefte te zijn aan kennis en uitwisseling over energie opwekking middels stoom- en condensaatsystemen. Vooral als het gaat om veiligheid, het stimuleren van systeemefficiency en energiebesparing. Het onafhankelijke Stoomplatform brengt daarom vanaf 1 januari 2009 betrokkenen samen. Iedereen die te maken heeft met of interesse heeft in stoom kan lid worden, vragen stellen en kennis delen.

3500

Stoominstallaties

Het aantal stoominstallaties in de industrie. De installaties zorgen voor de benodigde energie bij de bedrijven.

90

Leden

Het aantal leden van het stoomplatform.

860

VPS certificaten

Het aantal uitgegeven VPS certificaten in Nederland door het stoomplatform

4

VPS Modules

Men kan certificaten behalen voor VPS opwekking (cilindrische ketel), VPS opwekking (waterpijpketel), biomassa gestookte ketels en VPS verbruik (stoom- en condensaatsystemen)

Doelgroep

De branchevereniging richt zich op de industrie en gezondheidszorg waar stoomtechniek op verschillende wijze wordt toegepast in het productieproces.
Energie opwekking Voor een deelproces, de stoomgebruikers, condensaatsystemen. Voor transport, distributienet, het stoomleidingnetwerk.

Doelstelling

Het stoomplatform heeft als doel om vraag en aanbod van kennis van stoomtechniek samen te brengen. Tevens worden initiatieven ontwikkeld om aan de kennisbehoefte en systeemoptimalisatie tegemoet te komen. Kennis van stoomsystemen bevordert de veiligheid, systeemefficiëntie en energiebesparing. Daarnaast kan het Stoomplatform optreden als branchevertegenwoordiger en dienen als overlegorgaan.

Werkwijze

Het stoomplatform fungeert als kenniscentrum en brengt informatie-uitwisseling tussen leden tot stand. Kennisuitwisseling gebeurt via de publicaties op de website en in de vakbladen. Er worden studiedagen en excursies georganiseerd waar nieuwe kennis kan worden opgedaan en besproken. Alle evenementen worden vermeld op de agenda. We zien u graag terug op een van deze evenementen.

Contributie

Wat is de hoogte van de contributie van een lidmaatschap?
De contributie per jaar per lid wordt bepaald aan de hand van het volgende overzicht;

  • Bedrijven <  25 medewerkers;  € 350,- per jaar per lid
  • Bedrijven >  25 medewerkers;  € 500,- per jaar per lid
  • Scholier, student of gepensioneerde;  € 50,- per jaar per lid.
Lees verder

Oprichting

De afnemende kennis van gebruikers van stoominstallaties is de aanleiding voor de oprichting van het stoomplatform. Onvoldoende kennis leidt in de praktijk regelmatig tot onveilige situaties en inefficiënte systemen. Daarnaast worden mogelijkheden voor energiebesparing te vaak onbenut gelaten. Het aanbod van praktische kennis over stoom en stoomsystemen is nog maar beperkt beschikbaar. Door de hoge werkdruk, het uitbesteden van werkzaamheden en functiewisselingen, wordt de kennis binnen bedrijven nog onvoldoende opgebouwd en ontwikkeld.

Onafhankelijk

Het stoomplatform is een onafhankelijke branchevereniging. Bij de uitvoering van alle handelingen die door of namens het Stoomplatform worden verricht, wordt te allen tijde volledige onafhankelijkheid óf transparantie in acht genomen.

Hét kennisnetwerk op het raakvlak van stoom, innovatie en technologie.

Via onze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte om uw kennis en netwerk up-to-date te houden.