Studiedag verslagen en presentaties

In de praktijk blijkt er veel behoefte te zijn aan kennis en uitwisseling over stoom- en stoomsystemen. Vooral als het gaat om veiligheid, het stimuleren van systeemefficiency en energiebesparing. In deze rubriek vindt u de verslagen van de studiedagen die het Stoomplatform heeft georganiseerd.