Excursies en bijeenkomsten

In de praktijk blijkt er veel behoefte te zijn aan kennis en uitwisseling over stoom- en stoomsystemen. Vooral als het gaat om veiligheid, het stimuleren van systeemefficiency en energiebesparing. In deze rubriek blijft u op de hoogte van de excursies en bijeenkomsten die het Stoomplatform organiseert.