Op bedrijfsexcursie bij AEB en VUMC te Amsterdam

Op 18 september 2014 hebben we een bedrijfsexcursie georganiseerd bij AEB en het VUmc te Amsterdam. Op beide locaties hebben we een uitgebreide rondleiding gehad waarbij de complexiteit en het stoomsysteem centraal staat.

Na veel voorbereidingen was het eindelijk zover, de excursie naar twee interessante locaties op het gebied van stoom. De omvang en de combinatie van de verschillende toepassingen van de stoomsystemen maakte het interessant. Om 10.00 uur was bijna iedereen verzameld in een ontvangstzaal bij AEB. De koffie en thee stond klaar, heel fijn als je ver gereden hebt.

De stoominstallaties bij AEB.
Na de introductie, kregen we een uitgebreide uitleg over wat AEB allemaal verwerkt, en hoe de stoominstallaties er uitzagen. Wat de meeste aanwezigen niet wisten, is dat AEB per 1 januari 2014 verzelfstandigd is. AEB is geen onderdeel meer van de gemeente Amsterdam maar de gemeente Amsterdam is wel enig aandeelhouder. AEB Amsterdam heeft zich ontwikkelt zich tot een duurzaam grondstoffen en energiebedrijf. AEB Amsterdam verwerkt stads- en bedrijfsafval. Het afval wordt zoveel mogelijk hergebruikt, gesorteerd en gerecycled. Van alle reststoffen die overblijven worden weer schaarse grondstoffen gewonnen en het resterende wordt verbrand waarmee duurzame energie wordt opgewekt.

De installatie bestaat uit 2 oude en 2 nieuwe verbrandingsinstallaties, beide voorzien van hun eigen stoomturbines. Een gedeelte van de opgewekte stoom  gaat via een aftap van de turbine naar het stadsverwarmingsnet. Men denkt erover om de levering aan de  stadsverwarming uit te bereiden, omdat dit nu meer opbrengt dan Kilowatts. Bijzonder was ook de manier waarop men de herverhitting tussen de HP en LP stoomturbine heeft aangelegd, n.l. door de stoom via een warmtewisselaar in de drum te laten lopen. Men heeft hiervoor gekozen om te voorkomen dat een herverhitter in de gasstroom te snel zou vervuilen.

Het belangrijkste probleem bij een afvalverbrander is toch wel de corrosie van de vuurhaardpijpen. Deze zijn opgelast met Incalloy elektrodes. Een dure oplossing, maar tot nu toe de enige.

De rondleiding was goed verzorgd, en erg interessant, vooral  de onderste verdieping, waar een blik kon worden geworpen op de roosters. Hier vind de verbranding van het vuil plaats op watergekoelde en luchtgekoelde roosters. De regeling van de verbranding, en de snelheid van transport op de roosters, gebeurt nog handmatig, d.w.z. de operator in de controlekamer regelt dit zelf. Men heeft hier dus nog echte (luxe) stokers. Interessant was trouwens ook te horen, dat de output van de ketels geen vastgestelde waard had, maar dat er stoom geleverd werd, naar gelang de verbrandingskwaliteit van het vuil. Al met al een zeer waardevolle excursie, met dank aan AEB Amsterdam.

Het energiebedrijf van het VU medisch centrum (VUmc).
Bij het verlaten van AEB, stond de bus al klaar voor de tocht naar het VUmc. In de brasserie "The Basket" op de universiteitscampus hebben we genoten van de lunch. Wel een totaal andere omgeving, dan een vuilverbrandingsinstallatie. Volgens Finsmar Zonneveld, ons contactpersoon bij het VUmc (Tevens penningmeeester bij het Stoomplatform), zijn hier op topdagen, 40.000 mensen aanwezig. Dat is inclusief het ziekenhuis.
Na een smakelijke lunch, werden wij ingewijd in de installaties van het VUmc. Binnen de Vrije Universiteit (VU) en het VU medisch centrum (VUmc) is het Energiebedrijf een vitale factor. Het Energiebedrijf zorgt voor de continue levering van elektriciteit, koeling, warmte, perslucht, zuurstof en demiwater. Voor iedereen is het zo vanzelfsprekend dat er energie is.

Complexe installaties voor verschillende toepassingen.
Bij het Energiebedrijf wordt er dag en nacht gezorgd voor een energievoorziening met behulp van diverse complexe installaties, veelal geautomatiseerde processen die ingesteld, geregeld, bewaakt en onderhouden worden door de medewerkers.

Daarnaast werd er regelmatig bijgebouwd. Dat hield dus in dat de voorzieningen steeds verder uitgebreid moesten worden, en aangepast dienden te zijn aan de eisen van deze tijd. Nu werden er 2 nieuwe recuperatie gasturbines geïnstalleerd, met afgassenketels, die de oude gasturbine met stoomketel en stoomturbine moest gaan vervangen. De afgasssenketels zouden ook nog worden voorzien van een warmwaterbundel.  Al met al een hele klus, omdat deze moesten worden ingepast in de bestaande gebouwen, allemaal maatwerk.

Opmerkelijk was te constateren, voor ons als stoommensen, dat het warmtetransport naar verschillende gebruikers en gebouwen plaatsvond, middels heet water. Men had twee systemen, t.w.: Hoog Temp. Water, en Laag Temp. Water. (Ook nog koud water). Met dit water werd in verschillende gebouwen ter plaatse stoom opgewekt voor b.v.  sterilisatie, autoclaven, etc.  Des te opmerkelijk, omdat in de meeste vergelijkbare situaties, hiervoor stoom gebruikt wordt.

Ook bijzonder was, dat alle leidingsystemen onder de grond liepen in tunnels. En niet alleen warm water, perslucht en zuurstof, maar ook datakabels, sterkstroomkabels, etc. De tunnels zijn alleen voor personeel toegankelijk, om te voorkomen, dat ze door de studenten worden gebruikt als het regent!

Het volgende installatie waar we een kijkje mochten nemen was het ketelhuis, met de warmwaterketels. Hier was men bezig met een ombouw van enkele ketels, dus al te lang konden wij hier ook niet blijven. Wel nog een bezoek aan de controlekamer gebracht. Hier wordt niet alleen het energiebedrijf bewaakt, echter het fungeert ook als een coördinatiecentrum voor calamiteiten e.d.

Het laatste waar we een bezoek aan hebben gebracht, was de gasturbine met nageschakelde afgassenketel, met daaraan gekoppeld een HD en LD stoomturbine. Dit was een wat complexere stoominstallatie, ook al omdat afgewerkte stoom van de LD turbine naar een condensor ging. Generator was in revisie, maar we konden een blik werpen op de beide stoomturbines.
Dit bezoek was tevens de afsluiting van een interessante en leerzame dag, dank aan Finsmar Zonneveld, en het VUmc, voor de genoten gastvrijheid, en uitleg. Op naar de volgende excursie in 2015.

Foto's van de excursie

Tijdens deze excursie zijn er helaas geen foto's gemaakt

Hét kennisnetwerk op het raakvlak van stoom, innovatie en technologie.

Via onze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte om uw kennis en netwerk up-to-date te houden.