Profielpagina:

Slibverwerking Noord brabant

Contactgegevens

Bedrijfsnaam:
Slibverwerking Noord brabant
Adres:
4780 AB
Moerdijk
Telefoon nummer:
0168-382060
E-mail adres:
sijstermans@snb.nl
Website:
https://www.snb.nl/
Personeelsleden:
Tot 25
Type gebruiker:
Eindgebruiker

Omschrijving werkzaamheden

SNB verwerkt zuiveringsslib, het restproduct van zuivering van afvalwater in zuiveringsinstallaties, van waterschappen en bedrijven. Dit gebeurt in de slibverwerkingsinstallatie op Moerdijk door middel van monoverbranding, een bewezen betrouwbare en duurzame verwerkingsmethode voor zuiveringsslib.