Nieuws over VPS

De VPS opleidingen voor cilindrische ketels gaan langzamerhand in gepaste vorm weer van start. U kunt zich wederom inschrijven voor deze cursus. Een van de opleiders biedt ook de mogelijkheid om online deze opleiding op te starten.
Ook in deze tijden blijft het vanzelfsprekend dat gekwalificeerd personeel verantwoordelijkheid neemt voor de stoominstallatie. Kijk voor meer informatie omtrent dit onderwerp op onze site www.stoomplatform.nl.

Nieuwe opleiding
Ook de opleiders hebben niet stil gezeten en zijn druk in de weer om een geheel nieuwe opleiding van start te doen gaan, met als thema 'Biomassa'. Enkele onderwerpen uit deze cursus zijn:
•    Principe van verbranding vaste biobrandstoffen
•    Opslag en transport vaste biobrandstoffen
•    Verbrandingstechnieken vaste biobrandstoffen met en zonder rooster
•    Emissie-eisen
•    Rookgasreiniging
Het verwachtingspatroon is dat aan het einde van het jaar de eerste opleidingen gegeven kunnen worden. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen in deze.
Stoom blijft noodzakelijk, kennis en opleiding moet gewaarborgd blijven!

Hét kennisnetwerk op het raakvlak van stoom, innovatie en technologie.

Via onze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte om uw kennis en netwerk up-to-date te houden.