Condenspotten en condensaatsystemen

De grote opkomst op de laatste Themadag bij Brouwerij de Koningshoeven op 9 maart 2010 overtrof ieders verwachting. Het onderwerp ‘Condenspotten en condensaatsystemen’ blijkt nog altijd spraakmakend, en in combinatie met de prachtige locatie en de ruim 75 deelnemers was deze dag een doorslaand succes! Ook de eerste Algemene Ledenvergadering werd goed bezocht.

In de ALV werd teruggekeken op het eerste verenigingsjaar van het Stoomplatform, verantwoording afgelegd over de financiën, plannen voor het komende jaar gepresenteerd en enkele vacatures uit het bestuur gewisseld. De voorzitter Ko Dominicus en Algemeen Bestuurslid Berry van Nunen stelden zich niet opnieuw kandidaat, hun vacatures nog vacant. Wij bedanken hen nogmaals voor hun inzet voor het Stoomplatform en gaan er van uit hen nog vaak tegen te komen op de bijeenkomsten van het Stoomplatform.

Tijdens de inlooplunch verzamelde de deelnemers van het middagprogramma zich, waarna de Themadag van start ging. In diverse presentaties werden condenspotten, condensaatsystemen, het meten en onderhouden en energieverlies van condenspotten besproken. Tot slot werd als case twee actueel probleem in het condensaatsysteem van La Trappe belicht. Na de themabijeenkomst mochten de deelnemers een kijkje nemen in bierbrouwerij. Een bijzondere ervaring, want de Koningshoeven is de enige Trappistenbrouwerij van Nederland! Hier worden in samenwerking met de monniken van Abdij O.L.V. Koningshoeven alle La Trappe bieren ontwikkeld. Na de rondleiding werd de middag afgesloten met een netwerkborrel met uiteraard een op ambachtelijke wijze gebrouwen glas trappistenbier voor de liefhebbers!

De presentaties zijn beschikbaar nadat u heeft ingelogd.


De presentaties van de themadag 'condenspotten en condensaatsystemen'.

Ko Dominicus, Stoomplatform inleiding

John Vinjé, MCR Transmark, Condenspotten

Kees de Greef, ETS, Condensaatsystemen

Frank Rovers, La Trappe, Actuele case La Trappe

Hans de Kegel, EPDM, Meten en onderhoud

Tanja Wolf, SAM, Energieverlies door lekkage

Bedankt voor uw interesse

Presentaties studiedag

Foto's van de studiedag

Er zijn helaas geen foto's gemaakt bij deze excursie.

Hét kennisnetwerk op het raakvlak van stoom, innovatie en technologie.

Via onze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte om uw kennis en netwerk up-to-date te houden.