Efficiency in stoomsystemen

De eerste themadag van het Stoomplatform is een feit.  Met bijna 50 enthousiaste deelnemers, waarvan het merendeel (nog) geen lid is, was het groot succes! Een goede sfeer, interessante presentaties en een gastvrij ontvangst door AVR Duiven maakte deze dag tot een boven verwachting goed geslaagde eerste themadag. Aan het einde van de dag werd de heer Nol Duinkerken, voorvechter van het juist gebruik van stoom en energiebesparing, voorgedragen en benoemd tot erelid. De heer Duinkerken hield zoals gebruikelijk een pakkend en overtuigend betoog over de noodzaak van energiebesparing en de afnemende kennis over stoomtechniek. Precies zoals we Nol kennen! 

Wat het Stoomplatform betreft smaakt deze dag naar meer! De grote opkomst en enthousiaste reacties van de deelnemers bevestigt dat er een behoefte is aan een dergelijke samenwerking. Dit zien we ook terug in het groeiende aantal leden. Het Stoomplatform telt inmiddels al 65 leden! Op de Themadag hebben diverse deelnemers goede ideeën voor toekomstige activiteiten aangedragen. Daarnaast hebben enthousiaste leden ook aangegeven een inhoudelijke bijdrage te willen leveren aan het Stoomplatform. En dat is nu juist wat het Stoomplatform voor ogen heeft, kennis delen en uitbreiden via de website en andere activiteiten, voor en door de leden. 

Publicaties 

Wessel Hendertink namens het Stoomplatform
Presentatie Stoomplatform 1e themadag

Programma Themadag

Kees de Greef, Energy Technology Services
Stoomsystemen energievriendelijk ontwerpen

Ralf Groenewald, Eco Steam Groep
Efficiency in de opwekking van stoom ( deze presentatie is helaas niet meer beschikbaar ) 

Tanja Wolf, Adviesbureau SAM
Efficiency in distributie en gebruik van stoom

Franka Morssink, Berk Corporate Finance
Financiele onderbouwingen van technische investeringen

Nol Duinkerken
Dankwoord

Presentaties studiedag

Foto's van de studiedag

Er zijn helaas geen foto's gemaakt bij deze excursie.

Hét kennisnetwerk op het raakvlak van stoom, innovatie en technologie.

Via onze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte om uw kennis en netwerk up-to-date te houden.