'Groene Stoom' Alternatieve manier van Energie en Stoom opwekken met behulp van biomassa brandstoffen

Op 24 mei 2018 heeft het Stoomplatform een studiedag georganiseerd waarin de technische (on)mogelijkheden en ondersteuningsmaatregelen van de overheid zijn besproken naast de visie van onze onverheid. 'Hoe gaan we de Nederlandse industrie begeleiden in de omschakeling van aardgas naar alternatieve energiebronnen voor energie- en stoomopwekking.'

Veel biomassaprojecten zijn reeds succesvol operationeel en worden door de diverse sprekers gepresenteerd. Als sluitstuk van de dag is er een bezoek gebracht aan de nieuwe biomassa WKK installatie van Brouwer in Balkbrug. In deze installatie wordt snoeihout omgezet in groene stoom en groene stroom. Een deel van de opgewekte stoom wordt aan de buurman FrieslandCampina geleverd.

De sprekers waren Sander Peeters van RVO, Kees de Greef van ETS, Marc van Bemmel van WES en Herman Klein Teeselink van HoSt

De presentaties zijn hieronder beschikbaar.

Sander Peeters, RVO
Klimaat, CO2 en de overheid

Presentatie Sander Peeters RVO

Kees de Greef, ETS
Alternatieve stoomopwekking zonder aardgas, de technieken

Presentatie Kees de Greef

Marc van Bemmel, WES (Wood Drying & Energy Systems B.V.)
Biomassa verbranding
Deze presentatie is via info@stoomplatform.nl i.v.m. het aantal mb's.

Anton van de Groep, Van de Groep en Zonen BV
Vergisting tot biogas
Deze presentatie is helaas niet beschikbaar.

Herman Klein Teeselink, HoSt Bioenergy Systems
Vergassen van biomassa

Presentatie vergassen Biomassa

Presentaties studiedag

Foto's van de studiedag

Er zijn helaas geen foto's gemaakt bij deze excursie.

Hét kennisnetwerk op het raakvlak van stoom, innovatie en technologie.

Via onze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte om uw kennis en netwerk up-to-date te houden.