Hoogcalorisch Gas (H-Gas)

Op 26 april 2018 heeft het Stoomplatform na de ALV een lezing gehouden  over Hoogcalorisch Gas (H-Gas) in Nederland.

Wat is H-Gas? Waar komt het vandaan? Waar kunnen we informatie vinden en wat is de rol van de overheid? Wat voor gevolgen heeft het voor uw installatie / brander?

Deze lezing werd gehouden bij Van der Valk te Houten. De sprekers waren;

Berthil Slim, Senior Specialist Combustion Processes, Fuel and Energy Transition, DNV GL Oil & Gas

Besproken is de brief van Wiebes, wat betekent dit voor de industriele gebruikers. Besproken is het H-gasnetwerk, hoe ligt dit nu en straks in de toekomst? Wat zou het kunnen betekenen de omschakeling in het transportnet. Gebleken is dat er per locatie verschillen zijn qua gasstromen. Wat is de mogelijkheid om de huidige installaties om te bouwen?

Via onderstaande link is de presentatie te bekijken.

Presentatie Berthil Slim

Wim Cardol, Verkoopleider, Monarch Nederland B.V.

Besproken zijn de brandermanagementsystemen, soorten brandstoffen en branderregelingen. Welke aanpassingen zijn mogelijk, bijvoorbeeld lengte en diameter van de vlam aanpassen kan een besparing opleveren. De keuze van samenstelling van de ketel en brander is belangrijk voor een optimale situatie.
Welke toepassingen worden buiten Nederland gehanteerd?

Via onderstaande link is de presentatie te bekijken.

Presentatie Wim Cardol

Presentaties studiedag

Foto's van de studiedag

Er zijn helaas geen foto's gemaakt bij deze excursie.

Hét kennisnetwerk op het raakvlak van stoom, innovatie en technologie.

Via onze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte om uw kennis en netwerk up-to-date te houden.