Monitoring en energiebeheer

Tijdens de "Energie 2009"  op 7 okt 2009 organiseerde het Stoomplatform de tweede Themadag met het onderwerp Monitoring en Energiebeheer. Op deze Themadag werden de verschillende technieken voor metingen in stoominstallaties, eisen aan metingen bij rendementsbepalingen, het opzetten van een monitoringssysteem, analyse en energiebeheer besproken. Aanvullend op deze onderwerpen heeft SenterNovem uiteengezet hoe zij bedrijven ondersteunen op het gebied van energie-efficiency en de rol van monitoring daarin.

Onderstaand vindt u een overzicht van de presentaties met een korte omschrijving van de inhoud. De presentaties zijn beschikbaar nadat u bent ingelogd.

MJA3 en Monitoring
Vanaf 1992 heeft de overheid in het kader van het energiebesparingsbeleid met een groot aantal sectoren een meerjarenafspraak gemaakt over de verbetering van de energie-efficiency. Met het instrument van meerjarenafspraken is de afgelopen 15 jaar veel succes geboekt. In de aangesloten branches is een gemiddelde energiebesparing van 2 procent per jaar gerealiseerd. MJA-bedrijven zijn verplicht jaarlijks hun monitoringgegevens naar SenterNovem te sturen. Uit deze gegevens blijkt of zij hun doelstellingen op energiegebied realiseren. Wat houdt MJA precies in, voor wie is het bedoeld en wat doet het voor bedrijven?
Door: Ronald Vermeeren van SenterNovem

Meten van flow rondom een stoominstallatie
In een stoominstallatie komen verschillende media voor, zoals aardgas, voedingswater, stoom, spuiwater en condensaat. Deze media kunnen op verschillende manieren worden gemeten. Wat zijn de voor- en nadelen van elk meetprincipe? Hoe kan een meetprincipe worden toegepast en hoe wordt een meetprincipe gekozen? Ook wordt aandacht besteed aan de engineering en wijze van installeren van een flowmeter.
Door: Willem Smith van A-B-T

Eisen aan metingen bij rendementsbepalingen
Vooral aan het ontwerp van een stoomketel wordt veel aandacht besteed, omdat tijdens deze eerste fase de omvang en capaciteiten van de ketelinstallatie worden vastgelegd. Bij het plaatsen en in bedrijf nemen van de installatie verslapt echter vaak de aandacht, omdat de belangrijkste beslissingen al zijn genomen. Daarnaast is de levering door andere belanghebbenden zoals de leverancier en de installateur veiliggesteld. Hierdoor krijgt een andere belangrijke activiteit, namelijk het nagaan of de opgeleverde installatie functioneert conform hetgeen tussen gebruiker en leverancier is afgesproken (garantiemeting), vaak te weinig aandacht. De presentatie is gericht op het doel en de uitvoering van garantiemetingen aan ketelinstallaties.
Door: Wessel Hendertink van Energie Consult Holland

Monitoring, analyse en energiebeheer
Het alom bekende gezegde ‘meten is weten’ staat als een huis. Maar welke meetgegevens leveren u de informatie op waarmee u uw processen kunt sturen? En wat doet u vervolgens met de informatie in de organisatie, zodat monitoring leidt tot blijvende energiebesparing? In deze presentatie wordt ingegaan op de organisatie rondom energiemetingen, zoals het opzetten van een monitoringssysteem, analyse van het verbruik en energiebeheer.
Door: Tanja Wolf van Adviesbureau SAM

De themadag werd gehouden tijdens de Energie 2009 op 7 oktober

Publicaties

Stoomplatform presentatie
Introductie Stoomplatform

Ronald Vermeeren, SenterNovem
MJA3 en Monitoring

Willem Smith, A-B-T
Flow rondom een stoominstallatie

Wessel Hendertink, Energie Consult Holland
Eisen aan meting bij rendementsbepalingen

Tanja Wolf, Adviesbureau SAM
Monitoring analyse en energiebeheer

Presentaties studiedag

Foto's van de studiedag

Er zijn helaas geen foto's gemaakt bij deze excursie.

Hét kennisnetwerk op het raakvlak van stoom, innovatie en technologie.

Via onze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte om uw kennis en netwerk up-to-date te houden.