Nieuwe wet-en regelgeving bij bouw van een stoominstallatie

Welke nieuwe ontwikkelingen zijn er binnen de techniek en de wet en regelgeving bij renovatie en/of nieuwbouw betreffende energieopwekking binnen de industrie. Waar dienen we rekening mee te houden? Welke regelingen zijn de afgelopen periode veranderd? Welke mogelijkheden en veranderingen zijn er op het gebied van energieopwekking in de industriële processen? Tijdens deze studiedag zijn er meerdere presentaties geweest betreffende deze onderwerpen. De studiedag werd gehouden in het van der Valk Hotel Breukelen op 17 mei 2017.

De dag werd geopend door Berry van Nunen, de voorzitter middels een korte uiteenzetting van het thema en de sprekers. De presentaties van de sprekers zijn beschikbaar nadat u inlogt.

Fons van Heuven van KWA bedrijfsadviseurs verzorgde de eerste presentatie over de wetgeving voor nieuwbouw van een ketelhuis. Van slopen tot nieuwbouw nam Fons de deelnemers mee langs alle wet en regelgeving. De onderwerpen waren o.a. het slopen, de gasleiding, bouwkundig, het activiteitenbesluit, EED (artikel 14), opslag gevaarlijke stoffen en de CO2 Emissiehandel.

Arco Engelen van HumanNova verzorgde de tweede presentatie. Hij zoomde in op asbest, een informatieve presentatie over de achtergrond en het gebruik van asbest. Het verschil in visie en keuzes vanuit veiligheid of vanuit gezondheidsredenen. Hoe je volgens de wet dient om te gaan, te handelen bij het verwijderen van asbest. Belangrijke boodschap is om van te voren bij sloop en of andere werkzaamheden een inventarisatie te maken of er asbest aanwezig is, welk risico zich kan voordoen (wel of geen blootstelling aan asbest materiaal) en op welke wijze de asbest kan worden verwijderd. Middels enkele praktijkvoorbeelden is dit besproken. Wat waarschijnlijk het meeste voorkomt is het werken (vervangen) van pakkingen. Wees alert en handel veilig voor uw gezondheid en voor uw omgeving.

Ingrid Mans van RVO verzorgde de derde lezing over de EED. Welke mogelijkheden het u als onderneming kan bieden in uw bedrijfsvoering. Het biedt de onderneming een stuk bewustwording van de energievoorziening en efficiëncy mogelijkheden die leiden tot besparing van het energieverbruik en de kosten. Er werd specifiek gekeken naar artikel 8 (energie audit grote ondernemingen) als aanvulling op de presentatie van Fons van Heuven en op de verschillen van andere regelingen.


Goof Holtzer van KaiSEC verzorgde de vierde lezing over mogelijke keuzes die gemaakt kunnen worden voor optimale energievoorziening. Welke technieken zijn er voor warmtelevering in de industriële processen. Gekeken is naar opwekking, energiedragers en mogelijke samenwerkingsverbanden. Informatieve uiteenzetting van de mogelijkheden van een WKK, restwarmtebenutting, beperkte stilstandverliezen, biomassa stoken, warmte-uitkoppeling en een paar (ver)nieuwde technische ontwikkelingen. Belangrijk is om alvorens een keuze te maken voor een nieuwe installatie om te bekijken en te berekenen welke combinaties van toepassing kunnen zijn.

Jan Willem Zomer van ACN verzorgde de vijfde lezing over mogelijke keuzes voor waterbehandeling. In een stoominstallatie komen we op verschillende plaatsen water tegen met ieders zijn eigen eigenschappen. Zo hebben we stoom, ketelwater, condensaat en spui-water. Welke waterbehandelingsmethode kunnen we toepassen met als doel om o.a. erosie tegen te gaan. Specifiek is gekeken naar het verschil in processen zoals ontharden van water, decarbonatatie en reverse osmose (RO). Voor behoudt van uw (nieuwe) installatie is het raadzaam om een passende waterbehandeling te kiezen. Wellicht is de keuze niet de goedkoopste vorm van waterbehandeling maar voor uw installatie zeker van levensbelang.


Wessel Hendertink van Energie Consult Holland verzorgde de zesde lezing over de wettelijke verplichtingen van drukapparatuur. Via een korte opsomming vanuit het verleden een uitgebreide uitleg over de huidige regelingen. De volgende onderwerpen zijn besproken; druklichaam, stookinstallatie, brandstofleiding, emissies en bediening/toezicht. De presentatie biedt een uitgebreid naslagwerk van de huidige wet en regelgeving.

Ad de Kruijf van het Stoomplatform verzorgde de laatste lezen betreffende het VPS certificaat voor de machinist, de operator, de bediener van het gehele stoom- en condensaatsysteem. Wat is het doel van het VPS certificaat en wat willen we er mee bereiken? De presentatie biedt een korte uiteenzetting van het certificaat en het inhoudelijke programma. Samen op weg naar een veilige en bedrijfszekere stoominstallatie.


De dag werd verder aangevuld met een lunch en een netwerkborrel. Door de interessante interacties van de deelnemers en de diverse sprekers werd het een waardevolle dag vol tips en nieuwe wetenswaardigheden. We willen iedereen bedanken voor de medewerking en graag tot ziens op de volgende studiedag.

Met vriendelijke groet
Namens de studiedag commissie


Welkom bij de presentaties van de studiedag 17 mei 2017
Wet- en regelgeving voor nieuwbouw of verbouw van uw energievoorziening.
Mochten er vragen zijn naar aanleiding van deze presentaties dan kunt u mailen naar info@stoomplatform voor meer informatie.

1. Fons van Heuven
KWA bedrijfsadviseurs
Wetgeving nieuwbouw stoomketels

2. Arco Engelen
HumanNova
Asbest achtergrond en gezondheidsrisico's

3. Ingrid Mans
RVO
De EED  

4. Goof Holtzer
KaiSEC
Energie voorziening in de toekomst

5. Jan Willem Zomer
ACN
Keuze waterbehandeling RO water als suppletie voor stoomketels

6. Wessel Hendertink
Energie Consult Holland
Wettelijke verplichtingen stoominstallaties

7. Ad de Kruijf
Stoomplatform
VPS certificaat, iedereen specialist!

Presentaties studiedag

Foto's van de studiedag

Er zijn helaas geen foto's gemaakt bij deze excursie.

Hét kennisnetwerk op het raakvlak van stoom, innovatie en technologie.

Via onze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte om uw kennis en netwerk up-to-date te houden.