NOx uitstoot bij stoomketels

De meest voorkomende manier om stoom op te wekken is door middel van een gas- of oliegestookte stoomketel. De consequentie van het verstoken van gas of olie is dat er rookgassen vrijkomen, waaronder NOx. In de wet is de uitstoot van NOx begrensd. Mede door deze veranderende wetgeving leven er in de markt veel vragen over NOx bij stoomketels. Mede daarom heeft het Stoomplatform een themadag over dit onderwerp georganiseerd op donderdag 8 december 2011.

De meest voorkomende manier om stoom op te wekken is door middel van een gas- of oliegestookte stoomketel. De consequentie van het verstoken van gas of olie is dat er rookgassen vrijkomen, waaronder NOx. In de wet is de uitstoot van NOx begrensd. Dit geldt voor nieuwe installaties, maar ook voor bestaande installaties. In 2010 is de wetgeving waarin de NOx uitstoot wordt geregeld, het BEMS, van kracht geworden en in 2013 zal het Activiteitenbesluit geüpdate worden.

Mede door deze veranderende wetgeving leven er in de markt veel vragen over NOx bij stoomketels. Daarom heeft het Stoomplatform een themadag over dit onderwerp georganiseerd waar onder andere de volgende vragen zijn beantwoord:

- Wat is eigenlijk NOx?
- Hoe kan de NOx-uitstoot gemeten worden?
- Waaraan moet de stookinstallatie voldoen volgens de wet?
- Wat moet er gebeuren om aan de wettelijke eisen te kunnen voldoen?
- Wat is NOx handel en is dat iets voor ons bedrijf?

Onderwerp: Themadag NOx uitstoot bij Stoomketels
Datum: 8 december 2011
Locatie: Spoorwegmuseum te Utrecht

Op de themadag zijn door de onderstaande personen de volgende presentaties gegeven:

Wim Burgers, InfoMil; NOx Wetgeving BEMS
Berend Hoekstra, Tauw; NOx emissie
Rob Zelis, Essent; Praktijk Case NOx Emissiehandel
Maarten van Dam en Michel de Ruiter, Testo en Multi Instruments; NOx meten
Oscar Moers en Max Breedijk, Elco en Caltrading; NOx verlaging

Hierbij treft u de presentaties aan van de themadag;


NOx Wetgeving BEMS , Wim Burgers, InfoMil

NOx emissie, Berend Hoekstra, Tauw

Praktijk Case NOx Emissiehandel, Rob Zelis, Essent

NOx meten, Maarten van Dam en Michel de Ruiter, Testo en Multi Instruments

NOx verlaging, Oscar Moers en Max Breedijk, Elco en Caltrading

Bedankt voor uw interesse

Presentaties studiedag

Foto's van de studiedag

Er zijn helaas geen foto's gemaakt bij deze excursie.

Hét kennisnetwerk op het raakvlak van stoom, innovatie en technologie.

Via onze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte om uw kennis en netwerk up-to-date te houden.