Ontwerp Stoomsystemen

Op 13 november 2014 organiseerde het Stoomplatform een themadag met als onderwerp 'Ontwerp van een stoomsysteem'. De bijeenkomst werd gehouden bij van der Valk Nuland.

Het doel van de themadag was om deelnemers meer inzicht en basiskennis mee te geven hoe de meest belangrijke componenten in een stoomsysteem ontworpen en toegepast dienen te worden. Deze kennis is niet alleen toepasbaar bij nieuwbouw maar ook toepasbaar bij uitbreiding en aanpassing van stoominstallaties of om huidige systeemfouten te herkennen. Vooral praktische zaken kwamen aan de orde zoals: wat zijn de uitgangspunten, waar moet het systeem aan voldoen, aanleg leidingnetten, condenspotten en de controle ervan, wetgeving, energie- en onderhoudsvriendelijkheid, waar worden de meeste fouten gemaakt, enz..

Als dagvoorzitter was Joost Tijssen uitgenodigd. Hij zorgde voor interactie tussen de presentators en de deelnemers met veel humor en energie.

De eerste presentatie werd verzorgd door Kees de Greef van Energy Technology Services met als onderwerp “Kosten stoom en condensaat”. Aan bod kwamen vooral de eisen waaraan een stoomsysteem moet voldoen, waaronder eenvoud, duurzaamheid, leidingsnelheden en de aanleg van een condensaatsysteem.

De tweede presentatie werd gegeven door  Fons Heuven van KWA Bedrijfsadviseurs met als onderwerp “Leidingen”. Vooral de dimensionering van leidingen, snelheden in leidingen, het verloop, materialen en het fenomenen waterslag en flashstoom kwamen aan de orde.

Als derde spreker kwam John Vinjé van MRC Transmark met als onderwerp “Condenspotten”. De werking, kenmerken en toepassing van alle types en modellen condenspotten die heden ten dage op de markt zijn, werden behandeld. Ook fouten die gemaakt worden bij dimensionering, montage en toepassing werden belicht.

Als vierde spreker was Steef Voermans van Econosto uitgenodigd met als onderwerp “Controle van condenspotten”. Waarom zouden we condenspotten moeten controleren? Aan bod kwamen de gevolgen van slecht onderhoud zoals waterslag, bevriezingen, lekverliezen, energieverlies maar ook foutieve montage. Controle visueel, met behulp van meetapparatuur en de diverse testmethodes en toestellen. Een zeer praktijk gerichte presentatie.

Als laatste spreker gaf Wessel Hendertink van Energie Consult Holland een presentatie over “Wetten en Voorschriften”. Aan de orde kwamen de onderwerpen wetgeving en voorschriften die gelden bij het ontwerpen, in gebruik nemen en bedrijven van stoominstallaties. Oude en nieuwe regimes zoals voor het ontwerp de Stoomwet en de PED en voor de gebruiksfase het verschil tussen de Stoomwet / Richtlijn voor toestellen onder druk en de Waren Wet Besluit Drukapparatuur. Verder kwamen aan bod hoe men een systeem of component moet classificeren, waar liggen de verantwoordelijkheden, risicoanalyses, wetten en regels bij de  fabricage en de gebruiksfase van een stoomsysteem.

Aan het einde van de themadag werden de aanwezige deelnemers in 6 groepen verdeeld met de opdracht het geleerde in de praktijk te brengen met de opdracht een “Stoomverdeelstuk” te ontwerpen en het ontwerp tegenover de jury, bestaande uit alle presentators, te verdedigen.

De winnaars werden beloont met een kleine attentie. Er was veel ruimte voor discussie en vragen te stellen aan de diverse specialisten. Met ruim 70 deelnemers en veel interactie mogen we het een geslaagde dag noemen.

Na afloop was er een gezellige informele afsluiting met een hapje en een drankje van deze informatieve en inspirerende dag. Namens het gehele bestuur van het Stoomplatform en de themadagcommissie willen wij alle sprekers nogmaals bedanken voor hun inzet en presentaties.


Ad de Kruijf
Voorzitter Stoomplatform


Publicaties

De presentatie van Ad de Kruijf (voorzitter Stoomplatform)   Inleiding Themadag

De presentatie van Kees de Greef (E.T.S.) Stoom en Condensaat

De presentatie van Fons Heuven (KWA bedrijfsadviseurs) Stoom en Condensaatleidingen

De presentatie van John Vinjé (MRC Transmark) Condenspotten

De presentatie van Steef Voermans (Econosto) Condenspottencontrole

De presentatie van Wessel Hendertink (Energie Consult Holland B.V.)  Wetten en voorschriften

Presentaties studiedag

Foto's van de studiedag

Er zijn helaas geen foto's gemaakt bij deze excursie.

Hét kennisnetwerk op het raakvlak van stoom, innovatie en technologie.

Via onze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte om uw kennis en netwerk up-to-date te houden.