Outsourcing stoominstallaties

Na de Algemene Leden Vergadering zijn er een tweetal lezingen gehouden waarvan hierbij een korte samenvatting incl. de powerpoint presentaties.

Programma Techniek (ochtend)

Inspuitkoelers door Pieter Broos van de firma Narvik Yarway

Pieter Broos heeft alle technische aspecten van  inspuitkoelers behandeld. Aan de orde kwamen de functies van inspuitkoelers, verschillende uitvoeringen, toepassing, selectie etc. Narvik Yarway produceert al jarenlang inspuitkoelers en heeft veel ervaring op dit gebied. Het bedrijf is gevestigd in Heerle, West-Brabant. Echt een product van eigen bodem dus.

De powerpoint presentatie van Pieter Broos is bijgevoegd.

Energie conversiesystemen en opwekking door Reidar Koolen van de Innec Power Systems

Reidar Koolen heeft een toelichting gegeven over innovatieve producten voor energie conversiesystemen en energieopwekking. Innecs heeft een kleine gas- en stoomturbine ontwikkeld waarbij de generator direct gekoppeld is aan de as van de turbine. Speciaal voor deze toepassing zijn hoogtoeren generatoren ontwikkeld. Vermogensklasse ca. 250 kWe.

De powerpoint presentatie van Reidar Koolen is bijgevoegd.

MIDDAGPROGRAMMA

Aan de hand van drie powerpoint presentaties is een forumdiscussie gestart over het onderwerp Outsourcing stoominstallatie. De gehele middag stond onder leiding van de bevlogen dagvoorzitter de heer Richard Engelfriet.

De eerste voordracht is gehouden door Kees de Greef van ETS en ging over Asset management stoominstallaties.

Kees gaf aan de hand van een aantal kentallen aan wat een ton stoom kost en hoe deze kosten verdeeld worden. Het werd hiermee snel duidelijk dat de brandstofkosten de grootste kostenpost. Verder gaf hij aan wat er allemaal bij een stoominstallatie komt kijken, zoals kostenbeheer, installatiebeheer, langetermijnvisie, kennis en inzicht en commitment waarna zijn stelling volgde dat er in iedere installatie verbeteringen mogelijk zijn.


De tweede voordracht is gehouden door Nico Loendersloot van Vlisco Helmond (ketelhuis in eigen beheer). Nico liet zien wat voor stoominstallaties Vlisco in haar bezit heeft en hoe zij in de loop der tijd hiermee om gegaan zijn. Ondanks pogingen tot outsourcing te komen is de conclusie van Nico dat zij goede ervaringen hebben met het eigen beheer van hun stoominstallaties. Zij hebben een goed overzicht van de kosten, zij hebben de stoominstallaties technisch goed onder controle en hebben goed opgeleid en gemotiveerd personeel. Wat men in de toekomst gaat doen is afwachten.

De derde voordacht is gehouden door Jeroen Beks van Cofely. Jeroen ging in op de financiële aspecten van outsourcing. Jeroen liet zien wat voor beweegredenen er zijn om te gaan outsourcen zoals o.a. vergrijzing van personeel en kosten van vernieuwing. Verder gaf met een rekenvoorbeeld aan wat het voordeel voor de klant is als hij, in dit geval, de aanschaf van warmtepomp outsourced, in plaats van zelf de aanschaf te financieren. Daarna liet hij duidelijk de voordelen van outsourcing zien.

Na iedere voordracht nam de dagvoorzitter de microfoon over en ontlokte bij de aanwezigen diverse uitspraken waar een ander weer op reageerde. Zo werd het een levendige en interessante forumdiscussie waar iedereen zijn zegje mocht en kon doen. Aan het eind van de middag werd er bekeken wie van de aanwezigen voor en wie tegen outsourcing was. De conclusie was dat de meerderheid nog tegen outsourcing was dus er is voor de voorstander nog veel werk te verrichten.

De dag werd afgesloten met een borrel en hapje.

Bij inloggen kunt u de presentaties nalezen.

Hieronder alle presentaties van deze themadag:

·         Presentatie Pieter Broos

·         Presentatie Reidar Koolen

        Presentatie Kees de Greef

·         Presentatie Nico Loendersloot - Vlisco Netherlands

·         Presentatie Jeroen Beks - Cofely.pdf

Presentaties studiedag

Foto's van de studiedag

Er zijn helaas geen foto's gemaakt bij deze excursie.

Hét kennisnetwerk op het raakvlak van stoom, innovatie en technologie.

Via onze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte om uw kennis en netwerk up-to-date te houden.