Schades, oorzaken en de financiële gevolgen...

Op 10 november 2016 heeft het Stoomplatform een studiedag georganiseerd. De deelnemers aan deze studiedag werden geïnformeerd over de diverse schades die kunnen ontstaan aan technische installaties waaronder ook stoominstallaties en wat daarvan de financiële gevolgen kunnen zijn. Deze studiedag werd gehouden bij de Bierbrouwerij De Koningshoeven - La Trappe in Berkel Enschot.

Voor deze studiedag waren enkele specialisten uitgenodigd, waaronder een specialist op het gebied van verzekeren van industriële installaties en enkele specialisten op stoomgebied, om verslag te doen van hun ervaring uit de praktijk. Verschillende schades passeerden de revue waaronder schades door verkeerde keuzes van materialen en apparatuur, gebrekkige engineering, foutief en slecht beheer, slechte communicatie tussen leveranciers onderling en gebrek aan kennis van stoominstallaties. De rode draad voor deze studiedag was: kunnen we ons tegen al deze onstane schades aan installaties verzekeren? welke mogelijkheden zijn er om installaties te verzekeren en zijn de schades die we gaan benoemen in de presentaties ook verzekerd? Hoe wordt dit door de verzekeringsmaatschappij beoordeeld? In de vijf presentaties komen de oorzaken van schades aan de orde en worden de mogelijke gevolgen belicht.

Presentaties

Onderstaande presentaties zijn ter beschikking gesteld door de sprekers.


Programma Studiedag : Berry van Nunen, voorzitter Stoomplatform

Verzekeringen, In's en out's over technische verzekeringen.
De presentatie werd verzorgd door Teun Winters, Senior Branchespecialist Technische Verzekeringen, Allianz Nederland Corporate. Aan de hand van de levenscyclus van een installatie hebben we bekeken welke mogelijke technische verzekeringen er zijn en waarvoor ze dienen. Na iedere presentatie heeft Teun Winters een feedback gegeven op de mogelijkheden van verzekeren en eventuele uitkering bij schades bij elke zojuist behandelde specifieke situatie.

Presentatie: Levenscyclus verzekeren

Engineering, gevolgschade bij een nieuwe installatie voor slibdroging door verkeerde keuzes bij het ontwerp en gebrekkige communicatie onderling tussen de leveranciers en de hoofdcomponenten.
Deze presentatie werd gegeven door Finsmar Zonneveld, Werktuigkundige.
Een uitgewerkt voorbeeld van een engineeringsvraagstuk en de oplossing.

Presentatie: Gevolgschade bij een nieuwe installatie door verkeerde keuzes bij het ontwerp.

Schades door foute waterbehandeling.
De presentatie werd verzorgd door Mascha van Hofweegen, Deskundige waterbehandeling, KWA.
Het belang van een goede waterbehandeling verlengd de levensduur van uw installatie.  In verschillende casus werd belicht wat er kan gebeuren wanneer er 'even' geen aandacht is voor een goede waterbehandeling. Het spanningsveld tussen de waterbehandelingleveranciers, de gebruikers en de verzekeringsmaatschappijen kwam bij de interactie duidelijk naar voren.

Presentatie: Het belang van een goede waterbehandeling

Stoom- en Condensaatsysteem, welke gevolgen hebben de schades?
Steef Voermans, Steam Application Engineer van Econosto verzorgde deze presentatie waarin diverse casus van o.a. waterslag duidelijk zichtbaar werd gemaakt met alle gevolgen van dien. Het belang van kennis en kunde van het stoom- en condensaatsysteem is een belangrijk onderdeel van de veiligheid voor mens en installatie.

Presentatie: Welke gevolgen hebben de schades?


Wat kunnen de gevolgen zijn bij onvoldoende beheer voor uw installatie?
Deze presentatie werd verzorgd door Michel Kuiper, Directeur van Kuiper en Zonen bv.
Wat kan er gebeuren wanneer het beheer in het ketelhuis niet volledig wordt uitgevoerd? Middels een aantal casus liet Michel een aantal schades zien waarbij ook een compleet ketelhuis verwoest was nadat de stoomketel was geëxplodeerd.Tijdens deze studiedag werd de nadruk gelegd op de bewustwording van de mogelijke gevaren en gevolgschades die kunnen optreden bij het maken van foute keuzes bij nieuw te bouwen stoominstallaties, door slecht beheer en door onvoldoende kennis op stoomgebied van de beheerders en bedieners van stoominstallaties. Men kan vrijwel alles verzekeren maar voorkomen is beter dan genezen.

Presentatie: Beheer stoomketels en stoominstallaties

Mochten er eventuele vragen zijn dan vernemen we deze graag via info@stoomplatform.nl. Graag tot zien op de volgende studiedag.

Studiedagcommissie
Maarten van den Braak


Bedankt voor uw aandacht.

Presentaties studiedag

Foto's van de studiedag

Er zijn helaas geen foto's gemaakt bij deze excursie.

Hét kennisnetwerk op het raakvlak van stoom, innovatie en technologie.

Via onze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte om uw kennis en netwerk up-to-date te houden.