Studiedag Stoom & milieu in het Louwman museum

Op dit moment is het een hot item in Nederland: de stikstofoxidebesparing, nieuwe regelgeving omtrent uitstoten en energiebesparing, toepassing van nieuwe, bestaande energiebronnen. Op 2 december organiseert het Stoomplatform een studiedag met als thema ‘Stoom & Milieu’.

Presentaties studiedag

Foto's van de studiedag

Er zijn helaas geen foto's gemaakt bij deze excursie.

Hét kennisnetwerk op het raakvlak van stoom, innovatie en technologie.

Via onze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte om uw kennis en netwerk up-to-date te houden.