Studiedag beheer stoominstallatie

Bij de toepassing van stoom moet rekening worden gehouden met steeds strengere eisen op het vlak van de veiligheid en de impact op het milieu. Dat vertaalt zich in stijgende investerings- en bedrijfskosten. Zowel vanuit economisch als milieutechnisch standpunt is een optimale energie-efficiëntie in ieder geval van essentieel belang. Energie is immers een belangrijke kostenpost. De recente schommelingen van de energieprijzen hebben dit effect versterkt en dit zal in de toekomst ongetwijfeld nog vergroot worden.

Daarom is het van wezenlijk belang dat we kennis van zaken hebben en informatie over de stoominstallatie moeten verzamelen. Dus continu te monitoren, om veranderingen te kunnen waarnemen en deze veranderingen te kunnen interpreteren. Dit om energie te kunnen besparen, tijdig preventief onderhoud te plegen en natuurlijk onze veiligheid te waarborgen. Dit wordt vandaag nogmaals duidelijk onderstreept door de inhoud van de diverse lezingen, want als het mis gaat zijn de gevolgen groot en kostbaar.

Presentaties studiedag

Foto's van de studiedag

Er zijn helaas geen foto's gemaakt bij deze excursie.

Hét kennisnetwerk op het raakvlak van stoom, innovatie en technologie.

Via onze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte om uw kennis en netwerk up-to-date te houden.