Techniek in het ketelhuis

Verslag van de themadag “Techniek in het ketelhuis” van 7 november 2013

De opzet was om dieper in de materie te duiken aan de hand van een zestal lezingen. Als locatie is dit keer gekozen voor het Van der Valk hotel te Vianen.    

Na een korte introductie van de voorzitter ging Kees de Greef van Energy Technology Services B.V. als eerste van start met zijn presentatie over “Zo iets simpels als een afsluiter”. Aan de hand van praktische presentatie bleek e.e.a. toch niet zo simpel te zijn. Kees liet duidelijk zien dat in de wereld van de afsluiters zeer veel mogelijkheden zijn waardoor de keuze van de juiste afsluiter voor  gebruikers wel eens probleem kan zijn.

Daarna nam John Vinjé van MRC Transmark het stokje over en ging als tweede spreker aan de hand van duidelijke sheets en een tweetal filmpjes dieper in op het onderwerp “spuien” van een stoomketel.

Daarbij werd o.a. gesproken over de bodemspui, continuspui met bijbehorende regelkringen en uitvoeringsmogelijkheden. Ook de condenspotten en warmteterugwinning uit het spuiwater kwamen aan bod.

Als derde spreker kreeg David Bouman van KSB Nederland de gelegenheid het product “ketelvoedingwaterpompen” nader uit te leggen. Ook hij had een duidelijke presentatie samengesteld  waarin goed naar voren kwam wat er allemaal bij een ketelvoedingwaterpomp komt kijken. Veel deelnemers in de zaal zijn ervaren op het ketelgebied maar toen de term spongiose oftewel verpotloding langs kwam, werd het toch wel even stil in de zaal. Ook dit onderwerp is door David nader uitgelegd.  

Na deze interessante ochtend was het tijd voor de lunch die door de gastheer prima verzorgd was.

Na de lunch was het de beurt aan Paul de Waal van Apparaten Fabriek Aalsmeer oftewel AFA.

Paul  ging dieper in op het ontwerp “warmtewisselaars” en met name op warmtewisselaars voor stoomtoepassingen. Het bleek al snel dat een warmtewisselaar toch een complexer geheel is dan menigeen verwacht had. Besproken werden o.a. de problemen met stoomslag, condensaatstuwing, kookverschijnselen, corrosie/erosie en thermische shock.

De volgende spreker was Ron van de Weerd van de firma VCC (Valve & Controls). Hij besprak het onderwerp “Regelkleppen”. Na een korte introductie over de gehele regelkring zijnde opnemer, regelaar en regelklep werd de nadruk gelegd op de regelklep. Uit zijn presentatie kwam duidelijk naar voren dat, gezien de vele mogelijkheden en uitvoeringsvormen, er vooraf toch wel even nagedacht dient te worden over de aanschaf van een regelklep en zijn bijbehorende aandrijving.

Als laatste spreker was Jan Wilmink van Powerspex aan de beurt. Zijn presentatie ging over PLC’s in het ketelhuis. Steeds meer ketelhuizen worden voorzien van een PLC t.b.v. de besturing van processen maar met name ook voor de communicatie met een bovenliggend systeem  waar de gebruiker zijn procesinformatie uit haalt. Jan gaf aan dat PLC’s ook veel toegepast worden  in branderbesturingen waarbij de conventionele branderautomaten vervangen worden. Gedurende zijn presentatie en de vragen uit de zaal werd wel duidelijk dat wanneer gebruikers PLC’s gaan toepassen, de gebruiker zelf ook over eigen medewerkers dient te beschikken die voldoende kennis hebben van de toepaste PLC’s. Belangrijk is dus dat bij de aanschaf van PLC’s er ook goed nagedacht wordt over interne opleidingen.

Als afsluiting was er de borrel en de bijbehorende bitterballen waarbij opviel dat veel deelnemers lang bleven hangen. Voor het bestuur van het Stoomplatform is dit een teken dat het naast het informatieve karakter van deze dag het ook gezellig was.    

Namens het gehele bestuur van het Stoomplatform en de themadagcommissie willen wij alle sprekers nogmaals bedanken voor hun inzet en presentaties.

Bij inloggen zijn de presentaties beschikbaar.  

Ad de Kruijf
Voorzitter StoomplatformHier kunt u de presentaties bekijken van deze themadag

Kees de Greef, ETS presentatie ETS_Afsluiters .pdf

John Vinjé, MRC Transmark Presentatie Spuien - MRC Transmark.pdf

David Bouman, KSB Nederland Presentatie KSB Nederland - Pompen.pdf

daarnaast extra informatie betreffende Spongiose - KSB Nederland.pdf

Paul de Waal, Apparaten Fabriek Aalsmeer (AFA) Presentatie AFA - De keuze van Stoom-warmtewisselaars.pdf

Ron van de Weerd, VCC  Presentatie VCC - Regelkleppen.pdf

en Jan Wilmink van Powerspex Presentatie Powerspex - PLC in het Ketelhuis.pdf

Presentaties studiedag

Foto's van de studiedag

Er zijn helaas geen foto's gemaakt bij deze excursie.

Hét kennisnetwerk op het raakvlak van stoom, innovatie en technologie.

Via onze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte om uw kennis en netwerk up-to-date te houden.