Het ketelhuis

€ 59,00
Auteur:
N.D. Duinkerken
Uitgever:
SAM BV
ISBN:
978-90-9021090-2

Het Ketelhuis, Productie en gebruik van stoom in de praktijk De prijs is € 59,- exclusief btw en de verzendkosten zijn € 10,- per boek. Leden van het Stoomplatform krijgen € 5,- korting! U kunt het boek bestellen door een e-mail te sturen naar info@sambv.nl

Kopen

In dit boek is de noodzakelijke kennis voor het beheer van ketelhuizen bijeengebracht. Er wordt een overzicht gegeven van de meest gangbare industriële ketelhuizen met de daarin opgestelde apparatuur. Verder ligt het accent op het efficiënt produceren en het gebruik van stoom. In de eerste hoofdstukken worden gegevens in de vorm van een grafiek of vuistregel gepresenteerd; de achterliggende berekeningen zijn in de appendices weergegeven. In beide gevallen worden van de onderwerpen rekenvoorbeelden uitgewerkt. Verder is er veel aandacht voor energiebesparing. Zo leest u hoe met eenvoudige middelen en relatief korte terugverdientijden aanzienlijke besparingen zijn te verwezenlijken. Waar mogelijk wordt de besparing berekend en een raming van de investering gedaan. Ook onderwerpen als waterchemie, ontharden, demineraliseren en decarboneren van suppletiewater alsmede de problemen die zich voordoen bij de afvoer van condensaat komen aan de orde. Voor hen die de schooljaren al weer een tijdje achter de rug hebben en rekenen met de nieuwe eenheden rimpels op het voorhoofd veroorzaakt, zijn een aantal omrekenfactoren en vuistregels verzameld, veelal met uitgewerkte voorbeelden. Nol Duinkerken heeft dit boek geschreven vanuit zijn meer dan vijftigjarige ervaring met stoom en condensaat. Hij hoopt dat de lezer er z’n voordeel mee kan doen.

Inhoudsopgave:
1. Ketelhuizen.
2. Vuurgangvlampijpketels
3. Waterpijpketels
4. Keteltoebehoren
5. Verbranding van aardgas
6. Branders
7. Branderbeveiliging
8. Stoken en het milieu
9. Warmteterugwinning uit rookgassen
10. Ontharden
11. Ontgassen
12. Condensaatsystemen
13. Spuien
14. Stoom en condensaatleidingen
15. Transmissieverliezen
16. Ontwateren van stoomleidingen
17. Condenspotten
18. Controle condenspotten
19. Warmtewisselaars

Hét kennisnetwerk op het raakvlak van stoom, innovatie en technologie.

Via onze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte om uw kennis en netwerk up-to-date te houden.