Laagwaterbeveiliging en bewaking van stoomketels

Gratis
Auteur:
Stoomplatform
Uitgever:
Stoomplatform
ISBN:
978-90-827407-1-4

Deze publicatie geeft inzicht in de werking van de beveiligingen en de wet- en regelgeving.

Downloaden

Beveiligingen zijn bedoeld om de stoomketel en de directe omgeving te beschermen tegen optredende schade en de gevolgen daarvan, als de regelapparatuur het laat afweten. Sinds het begin van het stoomtijdperk is nagedacht over het beveiligen van dit soort toestellen. In de loop der tijd zijn de ketelbeveiligingen verbetert, met als doel om de veiligheid van deze installaties op een hoger peil te brengen. Deze publicatie geeft inzicht in de werking van beveiligingen en de wet- en regelgeving.

Inhoud:
1. De historische ontwikkeling van wet- en regelgeving van stoomketels.  
2. Bewaking van stoomketels (pre-PED).
3. Bewaking van stoomketels met CE-markering.
4. Historische ontwikkeling van instrumentele (laatwater) ketelbeveiligingen.
5. Tenslotte

Uitgave is A4 formaat, dubbelzijdig full colour, 20 pagina's

Hét kennisnetwerk op het raakvlak van stoom, innovatie en technologie.

Via onze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte om uw kennis en netwerk up-to-date te houden.