ISSO-publicatie 97 Stoominstallaties in de gebouwde omgeving

€ 100,00
Auteur:
ISSO-publicatie
Uitgever:
ISSO
ISBN:
978-90-5044-247-3

Deze ISSO-publicatie is bestemd voor installateurs en eindgebruikers die een stoominstallatie willen ontwerpen, installeren en onderhouden. De toestellen die de stoom gebruiken vormen hierbij het uitgangspunt. In de publicatie wordt de installatie als het ware aangelegd vanuit deze toestellen. Prijs per exemplaar bedraagt € 100,- exclusief btw.

Kopen

Deze publicatie beschrijft regels en vuistregels voor het ontwerpen, installeren, uitbreiden en beheren van stoominstallaties die werken met:

• verzadigde stoom
• stoomdruk van maximaal 25 bar
• stoomproductie van ten hoogste 25 ton/uur.

Het kan daarbij gaan om installaties met een vlampijpketel of een stoomgenerator voor het leveren van stoom.Ook kan het om zowel installaties gaan die op gas of olie worden gestookt, als om installaties die worden verwarmd door de uitlaatgassen van een motor of andere bron. In alle gevallen gaat het om stoominstallaties die worden gebruikt voor toepassingen in de utiliteit en de lichte industrie. De publicatie focust vooral op stoominstallaties die werken met overdrukstoom (p > 1 bar en t > 100 °C). De uitgave kan echter ook van pas komen bij installaties die werken met atmosferische stoom, zoals toegepast bij elektrische stoomvormers voor bevochtigingsdoeleinden bij luchtbehandelingkasten. De publicatie richt zich op ontwerpers, werkvoorbereiders en uitvoerders die bij hun werkzaamheden te maken hebben met stoomtechniek, maar ook op gebruikers van stoominstallaties en personen die werkzaam zijn bij adviesbureaus.

Indeling hoofdstukken:

In het hoofdstuk Programmafase worden algemene aspecten behandeld. Zo wordt de opzet en uitvoering van een stoominstallatie summier beschreven, ook wordt enige aandacht geschonken aan specifieke wetgeving voor stoominstallaties.

In het hoofdstuk Ontwerpfase Stoomtoestellen worden de verschillende stoomtoestellen, zoals warmtewisselaars, bevochtigers, tankverwarming en diverse regelingen uitvoerig behandeld. Van de toestellen wordt aangegeven hoe ze moeten worden geselecteerd, gedimensioneerd, geregeld en gemonteerd. In Ontwerpfase leidingen wordt aangegeven hoe stoom- en condensaatleidingen moeten worden ontworpen en aangelegd. Ook hier staan tal van praktische tips over selecteren, dimensioneren en monteren van de leidingen. In de Ontwerpfase Ketels staan belangrijke zaken over stoomopwekking en de appendages die daarbij moeten of kunnen worden gebruikt. De Ontwerpfase Appendages gaat over toebehoren van een stoominstallatie. Condenspot, reduceer, voedingwater-pomp en waterbehandelingstoestellen worden beschreven. Ook hier wordt aangegeven hoe de toestellen te selecteren, dimensioneren en monteren.

In het hoofdstuk Overige Zaken worden specifieke stoomzaken beschreven.

In het hoofdstuk Realisatiefase wordt ingegaan op praktische zaken met betrekking tot montage, inregelen en beproeven. In het hoofdstuk Beheer wordt ingegaan op onderhoud en beheer van stoominstallaties.

In de bijlagen wordt ingegaan op verschillende aspecten, of details van stoominstallaties.

U kunt de publicatie direct bestellen via ISSO.

Hét kennisnetwerk op het raakvlak van stoom, innovatie en technologie.

Via onze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte om uw kennis en netwerk up-to-date te houden.