Stoomketels

€ 88,58
Auteur:
Ing. A.J. de Koster
Uitgever:
Martech Bedrijfsopleidingen
ISBN:
978-90-78142-24-9

Een informatief boek over stoomketels, over de verschillende manieren van energieopwekking met verschillende brandstoffen. Prijs per exemplaar bedraagt € 88,58,- exclusief btw.

Kopen

In dit boek wordt een uitleg gegeven welke soorten energie we benutten. Verder worden de diverse types ketels besproken, denk hierbij aan de vlampijpketel en de waterpijpketel. Bij de waterpijpketels maken we onderscheid in natuurlijke circulatie, gedwongen circulatie, subkritische en superkritische ketels. Verder worden in het boek de begrippen circulatie, corrosie, ketelwaterbehandeling, de ontgasser en uiteraard de bedrijfsvoering besproken. Tevens staan er voorbeelden in van een afvalgestookte ketel, een slibverbranding, een houtverbranding en een kippenmestverbranding.

Na het lezen van Stoomketels is uw kennis uitgebreid en zijn er diverse resultaten merkbaar.
U kunt na het lezen van Stoomketels :

  • Aangeven welke typen ketels er zijn.
  • Aangeven welke ketels waar worden toegepast.
  • Warmtetechnische berekeningen aan ketels uitvoeren.
  • Rendementen van ketels berekenen.
  • Waterkwaliteit bepalen en beoordelen.

Download en lees een voorbeeld hoofdstuk
U kunt het boek direct bestellen bij Martech Bedrijfsopleidingen.

Hét kennisnetwerk op het raakvlak van stoom, innovatie en technologie.

Via onze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte om uw kennis en netwerk up-to-date te houden.