Stoomtechniek en Toepassingen

€ 84,13
Auteur:
Ing. A.J. de Koster
Uitgever:
Martech Bedrijfsopleidingen
ISBN:
978-90-78142-26-3

In dit boek wordt de nadruk gelegd op de elementaire stoomtheorie. Een informatief boek over soorten stoom, stoomtabellen, soorten toepassingen en berekeningen van o.a. warmteoverdracht, het rendement en verbetering van het rendement. Prijs per exemplaar bedraagt € 84,13,- exclusief btw.

Kopen

In het boek Stoomtechniek wordt de nadruk gelegd op de elementaire stoomtheorie en er wordt uitgebreid ingegaan op de soorten stoom, de stoomtabellen en de veel toegepaste diagrammen. Verder worden er in het boek Stoomtechniek ook de onderdelen voorwarmers, de ontgasser, stoomkwaliteit en condenspotten behandeld.

Er wordt in het boek veel aandacht besteed aan de berekeningen met stoom met betrekking tot warmtewisselaars, maar ook aan schema’s, berekeningen van warmteoverdracht, het rendement en vooral aan verbetering van het rendement.

In 2010 is op verzoek van gebruikers het boek Stoomtechniek uitgebreid met miswijzing van peilglazen en wat extra diagrammen.

Na het lezen van Stoomtechniek is uw kennis uitgebreid en zijn er diverse resultaten merkbaar.

U kunt na het lezen van Stoomtechniek:

  • Uitleggen wat entropie en enthalpie is
  • Het h-s en het T-s diagram lezen en interpreteren.
  • Berekeningen aan stoominstallaties uitvoeren.
  • Rendementsberekeningen uitvoeren.
  • Stoomsystemen optimaliseren.

Download en lees een voorbeeld hoofdstuk
U kunt het boek direct bestellen bij Martech Bedrijfsopleidingen.

Hét kennisnetwerk op het raakvlak van stoom, innovatie en technologie.

Via onze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte om uw kennis en netwerk up-to-date te houden.