Wordt er zuinig genoeg gestookt?

Gratis
Auteur:
Stoomplatform
Uitgever:
Stoomplatform
978-90-827407-3-8

Deze publicatie beschrijft de mogelijkheden van beperken van stookverliezen.

Downloaden

Uit de praktijk blijkt dat bij nog veel stookinstallaties onnodig veel energie verloren gaat door niet goed afgestelde branders en door onvoldoende restwarmtebenutting. Het schoorsteenverlies kan sterk worden verminderd door een optimale branderafstelling (brandstof/luchtverhouding) en door toepassing van een economiser en/of rookgascondensor. Daarnaast zijn er nog andere maatregelen te benoemen die kunnen bijdragen aan energiebesparing.

Deze publicatie van het Stoomplatform heeft als doel om de gebruiker van stoomketelinstallaties duidelijk te maken wat stoken is en welke maatregelen kunnen worden getroffen om dit te optimaliseren.

Inhoud:
1. Wat is stoken?
2. Verbranding als chemisch proces
3. Meest voorkomende stookverliezen
4. Verbrandingsoptimalisatie aardgas stoken nader beschouwd
5. Brandstof besparing met magneten (feit of fictie)

Uitgave is A4 formaat, dubbelzijdig full colour, 20 pagina's

Hét kennisnetwerk op het raakvlak van stoom, innovatie en technologie.

Via onze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte om uw kennis en netwerk up-to-date te houden.