ALV foto hamer

Annulering ALV en Studiedag 23 april 2020

Wegens de ontwikkelingen rondom het coronavirus en de maatregelen van de overheid hierbij, heeft het bestuur van het Stoomplatform besloten om de Algemene Ledenvergadering en de studiedag 'Stoom en milieu' die op 23 april 2020 gepland stonden, te annuleren. We zullen u informeren als er nieuwe ontwikkelingen zijn. 

verhuisbericht

Verhuisbericht van het Stoomplatform per 1 januari 2020

Het secretariaat van het Stoomplatform gaat verhuizen per 1 januari 2020.

Het Stoomplatform gaat naar een nieuw adres 

Nieuw Bezoekadres:
Stoomplatform
Arkeneel 25
3905 NS Veenendaal

Nieuw Postadres:
Stoomplatform
Postbus 130
3900 AC Veenendaal 

Met vriendelijke groeten
Het bestuur 

IHP 2020 logo

Industrial Heat & Power 2020

De Industrial Heat & Power (IHP) wordt gehouden op 6, 7 en 8 oktober 2020 naast de Energievakbeurs in Den Bosch. Het is de vakbeurs voor energievraagstukken voor de industrie. Voor meer informatie verwijzen we u naar de website van de IHP. 

In 2050 moet de Nederlandse industrie volledig circulair zijn, zo dicteert het Klimaatakkoord. De sector mag dan vrijwel geen broeikasgassen meer uitstoten. In 2030, en dat is al over 10 jaar, moet de sector minimaal 49% minder CO2 uitstoten dan zij in 1990 deed. Bedrijven met een CO2-emissie groter dan 10 kiloton moeten van de overheid plannen maken om die uitstoot te reduceren. Bedrijven die minder uitstoten, moeten hun maatregelen melden. Voor investeringen met een korte terugverdientijd geldt verplichte implementatie.

Een ongekende uitdaging dus, voor de Nederlandse industrie. Die in omvang niet onderdoet voor de opgaven in sectoren als de bouw, veeteelt en mobiliteit. Een complex vraagstuk is het, dat vraagt om een integrale benadering. En om koplopers die het voortouw nemen. Van de bewezen oplossingen is een deel nog niet rendabel. Daarvoor zijn vaak subsidies beschikbaar. Hoe werkt zo’n subsidieaanvraag? En een deel van de oplossingen is al wél bedrijfseconomisch haalbaar. Hoe kunnen die worden geïntegreerd? Welke verplichtingen gelden? Welke maatregelen kan men nemen? Hoe passen bepaalde de eerste stappen in een roadmap voor een proces, plant of site - op weg naar de doelstellingen van 2030 en 2050? Wat kan men leren van collega’s, leveranciers en adviseurs?

Kennis delen en zakendoen

Op Industrial Heat & Power delen de koplopers hun kennis en doen zij zaken. Voor professionals in proces- en energieoptimalisatie is zij dan ook 3 dagen de place to be. Inclusief, uiteraard, deelname aan het uitgebreide kennisprogramma. Met alle relevante thema’s uit de sector.

corrosie in stoomketels

Publicatie digitaal beschikbaar in de kennisbank 'Corrosie in stoomketels'.

Nieuw in de kennisbank is de publicatie 'Corrosie in stoomketels.  Deze publicatie is in samenwerking met Paul van Berkum van Standard Fasel tot stand gekomen. De publicatie bevat veel beeldmateriaal waarin de verschillende vormen van corrosie zichtbaar is en wordt omschreven. Het doel van de publicatie is de bewustwording van het belang van een goede toepassing van waterbehandeling bij stoomketels. 

afbeelding checklist

Het Ketelhuis checklist (A3) - Nieuw in de kennisbank en in de webshop -

In de webshop van het Stoomplatform staan alle publicaties over stoom die beschikbaar zijn voor alle belangstellenden. U wordt direct doorgelinked naar de betreffende uitgever om uw bestelling te plaatsen. 

De kennisbank van het Stoomplatform is alleen voor leden toegankelijk waar alle verslagen van de studiedagen, naslagwerken en calculatie tools zijn terug te vinden. In deze bibliotheek staat het onderwerp 'stoom' centraal. 

Nieuw in de kennisbank is de checklist. Deze checklist graag uitprinten op A3 formaat, plastificeren en ophangen in het ketelhuis. Een gebruikerstool om op te nemen in de planning van de uit te voeren testen en controles rondom uw stoomketel. 

193